Kontakt

Stowarzyszenie „Projektując Lepsze Jutro”

Zarząd:
Prezes Zarządu – Paulina Mikołajczak tel. – 881 670 123
paulinamikolajczak@projektujaclepszejutro.pl
Zastępca Prezesa Zarządu – Agnieszka Grejczyk
agnieszkagrejczyk@projektujaclepszejutro.pl
Zastępca Prezesa Zarządu – Anna Gutral
annagutral@projektujaclepszejutro.pl
Zastępca Prezesa Zarządu – Grażyna Bukowińska
Zastępca Prezesa Zarządu – Małgorzata Najsztub
malgorzatanajsztub@projektujaclepszejutro.pl

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca – Justyna Łabęcka 
Członek Komisji – Julia Mielniczak