Wolontariat

Wolontariat

"Jeśli choć jedną dobrą myśl wniosłeś do czyjegoś umysłu, jedno dobre uczucie zaszczepiłeś w czyjeś serce, jedną godziną szczęścia, rozpromieniłeś smutne, szare życie - spełniłeś zadanie anioła na ziemi ".

Zapisz się!

Obszar działania

Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy
ul. Stolarskiej 2.